WEFIT phá sản, 6 bài học từ start up điển hình cho các doanh nghiệp khởi nghiệp