[VTV1] Vạch mặt GIAN THƯƠNG bán đồng hồ giả, LỪA ĐẢO người tiêu dùng !