VTC14 | Trùng tên với MC Minh Tiệp, nhiều người bị cư dân mạng “khủng bố”