VPBANK Tower | 89 Láng Hạ | Văn Phòng Cho Thuê | 099 323 6568