VLOG 6 : Cái kết bất ngờ khi cầm 1 triệu đi mua đồng hồ hàng hiệu!