Viettel Và Câu Chuyện Tiến Ra Nước Ngoài, Góp Phần Thay Đổi Hình Ảnh Việt Nam