Viettel đóng cửa chi nhánh bưu chính Viettel Nam Định vì vi phạm quá trình vận chuyển bưu kiện