VIỆT NAM ĐÃ LÀM GÌ ĐỂ LỌT TOP 10 QUỐC GIA PHÁT TRIỂN NHẤT THẾ GIỚI VỀ VIỄN THÔNG