Việt Nam 265 ca ICó tiếp tục cách ly xã hội sau 15.4? I Bản tin về virus corona ngày 13.4.2020