Ví Điện Tử VinID Pay: Sinh Sau Đẻ Muộn Nhưng Vì Sao Được Người Dùng Yêu Thích?