VÌ BẠN XỨNG ĐÁNG ➤ Quyền Linh, BTV Mai Ngọc (MC Dự báo thời tiết VTV)