Vẽ thiết kế thời trang I Bài 1 Vẽ dáng người tỷ lệ vàng – IDM PARIS