Update LMHT: MC Minh Nghi chính thức công khai người yêu Bomman – Phim LOL Trung Quốc dìm hàng Faker