Tỷ giá ngoại tệ ngày 29/11: Ít biến động tại các ngân hàng