Từng Làm Ở Viettel, Nhân Viên Cũ Nói Gì Về Tập Đoàn Này ?