[TRỰC TIẾP] BỮA TRƯA VUI VẺ SỐ 143 | ÔNG TRÙM PHAN QUÂN VÀ CẬU ẤM PHAN HẢI | 10/06/2017 | VTV GO