Trẻ sơ sinh đi ngoài xì xoẹt có bọt và nhầy. Nguyên nhân và cách chữa trị dân gian tại nhà