Tôi là ai? My Sói (Quỳnh búp bê) hay Thu Huệ (Về nhà đi con)?