Toàn văn bức thư đạt giải Nhất viết thư UPU lần thứ 45