Toán học lớp 7 – Đại số 7 – Kiểm tra 1 tiết chương 3