Tin tức dịch virus corona mới nhất ngày 28 tháng 4/2020 | Tin thế giới