Tin tức dịch Covid 19 mới nhất ngày 10 tháng 5, 2020 | Virus corona trong phân người có thể lây lan