Tin tức dịch Corona ngày 13 tháng 4, 2020 | Phát hiện triệu chứng lạ ở bệnh nhân