Tin tức dịch bệnh corona 13h chiều 04/05 | 7 đối tượng được nghỉ việc không cần báo trước