Tin tức Corona 15/4: Hôm nay sẽ quyết định Việt Nam có tiếp tục cách ly xã hội chống COVID-19 không?