Tiểu sử Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà – Tân Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình