Thượng úy công an nổ súng trong khi đánh nhau với nhóm thanh niên | Tin Tức 24h