Thương Mại Điện Tử, Hướng Đi Sống Còn Của Các Đơn Vị Bán Lẻ – Tin Tức VTV24