Thủ tướng CHỐT phương án GIÃN CÁCH XÃ HỘI sau 15/4 theo ba nhóm nguy cơ