[THỬ CHO BIẾT] Tập 6 – Chán Hà Nội, Cuối Tuần Đi Đâu Chơi?