Thời tiết 6h 30/04/2020: Miền Bắc vào hè, nhiệt độ tăng nhanh| VTC14