Thích thú kéo nhau đi hội sách vì không dùng túi ni lông được giảm giá, nhận quà