Thị trường bất động sản TP. Hồ Chí Minh xoắn ốc xuống