Tất cả về Game Liên minh huyền thoại Mobile tốc chiến, máy RAM 1GB vẫn chơi được