Tập làm văn lớp 5 tuần 30 – Tả con vật (Kiểm tra viết) – Sách Tiếng Việt lớp 5 trang 125