Tạo ô li vở và chữ tập viết tiểu học rất đơn giản -Cài phông chữ tập viết font chữ tiểu học