Súng bắn tẩy – Máy Bắn tẩy vết lem mực in – Hướng dẫn sử dụng máy tẩy hình in áo quần