Sửa lỗi máy tính không nhận USB, chuột, bàn phím qua cổng USB.