SỬA LỖI MÁY TÍNH KHÔNG NHẬN CHUỘT SAU KHI CÀI WIN HOẶC CHỈNH SỬA WIN.