Sửa lỗi không nhận USB, ổ cứng rời, thẻ nhớ trên Windows (Fix usb not showing in Windows)