#Stayhome and DIY #withme : TÁI CHẾ QUẦN ÁO CŨ MỪNG LỄ QUỐC TẾ PHỤ NỮ | THRIFT FLIP – DIY | Hạ Summi