Siêu máy tính SUMMIT tìm cách trị "Ghen cô vy" – Cấu hình mạnh cỡ nào?