Schannel – Microsoft Surface Laptop: Giá cao nhưng chạy Windows 10 S rút gọn cho máy giá rẻ