Sau MV Simple Love, “phi công” Obito gọi điện Lena tỏ tình và cái kết