Sắp tuổi tứ tuần, BTV Thu Hương vẫn hệt U30 nhờ thói quen diện đồ trẻ trung✔