[S5] Pokémon Tập 250 – Sự kích động của Kairyu! – Hoạt Hình Pokémon Tiếng Việt