Quán chè thạch xanh 15 năm không “đụng hàng” ở Sài Gòn