PST#9 Viettel – FPT- Coteccons không có đối thủ trong Khu vực Đông Nam Á – Asean