Phóng Sự | Khởi nghiệp trong lĩnh vực ẩm thực: Dễ mà khó