NS Tuyết Tuyết soạn lời và biểu diễn bài hát văn Thăm Lại Trường Xưa tặng Trường THPT Đông Hưng Hà